, ,
                                                           

`, `; . . -, -
֒, , ; , , . . . . . , , .
, :

:


: