, ,
                                                           

`, `, -`, -`
֒ . .
, :

:


: